საგანმანათლებლო პოლიტიკისა

და კვლევების ასოციაცია

ასოციაცია არის პროფესიონალთა გაერთიანება, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს განათლების სფეროს თანმიმდევრულ და მდგრად განვითარებას, საგანმანათლებლო კვლევების საფუძველზე შეიმუშაოს არსებული საგანმანათლებლო სისტემების ხარისხის გაუმჯობესების გზები, ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას განათლების სფეროში არსებულ ვითარებასა და მსოფლიოში მიღებული

საუკეთესო მოდელების შესახებ.

 
მომზადდა და გამოიცა ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარადაჭერით
მომზადდა და გამოიცა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით
 

პარტნიორები

 

© 2019  საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია