საგანმანათლებლო პოლიტიკისა

და კვლევების ასოციაცია

ასოციაცია არის პროფესიონალთა გაერთიანება, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს განათლების სფეროს თანმიმდევრულ და მდგრად განვითარებას, საგანმანათლებლო კვლევების საფუძველზე შეიმუშაოს არსებული საგანმანათლებლო სისტემების ხარისხის გაუმჯობესების გზები, ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას განათლების სფეროში არსებულ ვითარებასა და მსოფლიოში მიღებული

საუკეთესო მოდელების შესახებ.

 
პუბლიკაციები

შენიშვნები განათლების გამოცხადებულ რეფორმაზე

რატომ არის სახიფათო განათლების რეფორმის დაწყება გამოცდების გაუქმებით 

სასკოლო განათლება: არსებული ვითარების აღწერა და ანალიზი 

მომზადდა და გამოიცა ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარადაჭერით

სასკოლო განათლების კონცეფცია

მომზადდა და გამოიცა ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარადაჭერით

ადრეული განვითარება და განათლება საქართველოში

ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება 2- 5 წლის ასაკის ბავშვების
მიერ - წინაპირობები და შედეგები

ბავშვის აღზრდის პრაქტიკა საქართველოში

 

ეპრა ორგანიზაციებისათვის

lampdraw.png
 • კომპეტენციების შეფასება

 • განათლების პოლიტიკის კვლევა 

 • პროექტების/პროგრამების შეფასება

 • საზოგადოების განწყობების  კვლევა

 • ორგანიზაციული კვლევა ორგანიზაციული განვითარებისა და მართვის ხელშესაწყობად

ეპრა სკოლებისათვის

plane paper.png
 • მოსწავლეთა შეფასების პროგრამა საბაზო და  საშუალო საფეხურის მოსწავლეთათვის 

 • ტესტირებების კომპლექსური, სრული სერვისი ან დამკვეთის მიერ შერჩეული ნაწილის უზრუნველყოფა

 • ექსპერტული და საკონსულტაციო მომსახურება

 • ტრენინგების კურსი სასწავლებლის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის;

ეპრა

უმაღლესებისათვის

 • ექსპერტული და საკონსულტაციო მომსახურება

 • ტესტირებების კომპლექსური, სრული სერვისის ან დამკვეთის მიერ შერჩეული ნაწილის უზრუნველყოფა 

 • აბიტურიენტებისა და უფროსკლასელების მხარდაჭერის სერვისები  

 • ტრენინგების კურსი სასწავლებლის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის  

პარტნიორები

 
EPRA-LOGO-GEO-S.png

თამარაშვილის ქ. 6,

თბილისი, 0177, საქართველო

 

epra@epra.ge

+995 595 22 90 04

+995 32 2 90 42 64

გმადლობთ, შეტყობინება გაგზავნილია!