საგანმანათლებლო პოლიტიკისა

და კვლევების ასოციაცია

ასოციაცია არის პროფესიონალთა გაერთიანება, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს განათლების სფეროს თანმიმდევრულ და მდგრად განვითარებას, საგანმანათლებლო კვლევების საფუძველზე შეიმუშაოს არსებული საგანმანათლებლო სისტემების ხარისხის გაუმჯობესების გზები, ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას განათლების სფეროში არსებულ ვითარებასა და მსოფლიოში მიღებული

საუკეთესო მოდელების შესახებ.

 
პუბლიკაციები
მომზადდა და გამოიცა ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარადაჭერით
მომზადდა და გამოიცა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით
 

ეპრა ორგანიზაციებისათვის

 • კომპეტენციების შეფასება

 • განათლების პოლიტიკის კვლევა 

 • პროექტების/პროგრამების შეფასება

 • საზოგადოების განწყობების  კვლევა

 • ორგანიზაციული კვლევა ორგანიზაციული განვითარებისა და მართვის ხელშესაწყობად

ეპრა სკოლებისათვის

 • მოსწავლეთა შეფასების პროგრამა საბაზო და  საშუალო საფეხურის მოსწავლეთათვის 

 • ტესტირებების კომპლექსური, სრული სერვისი ან დამკვეთის მიერ შერჩეული ნაწილის უზრუნველყოფა

 • ექსპერტული და საკონსულტაციო მომსახურება

 • ტრენინგების კურსი სასწავლებლის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის;

ეპრა

უმაღლესებისათვის

 • ექსპერტული და საკონსულტაციო მომსახურება

 • ტესტირებების კომპლექსური, სრული სერვისის ან დამკვეთის მიერ შერჩეული ნაწილის უზრუნველყოფა 

 • აბიტურიენტებისა და უფროსკლასელების მხარდაჭერის სერვისები  

 • ტრენინგების კურსი სასწავლებლის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის  

პარტნიორები

 

თამარაშვილის ქ. 6,

თბილისი, 0177, საქართველო

 

epra@epra.ge

+995 595 22 90 04

+995 32 2 90 42 64

© 2019  საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია