ჩვენ შესახებ

საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია (EPRA) აერთიანებს განათლების სფეროში მოღვაწე მეცნიერებსა და მკვლევრებს. ასოციაცია 2012 წელს დაარსა იმ ექსპერტთა გუნდმა, რომლებმაც პოსტსაბჭოთა სივრცის საგანმანათლებლო სფეროში გამორჩეულად წარმატებული და მდგრადი რეფორმები გაატარეს. წლების განმავლობაში მათ შეიმუშავეს და დანერგეს შეფასების სანდო, სამართლიანი და გამჭვირვალე სისტემები. სასელექციო თუ სასერტიფიკაციო ტესტირებების შინაარსობრივი თუ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ინოვაციური მოდელები - მისაღები გამოცდების ახალი სისტემა ქვეყნის წარმატებული რეფორმების სავიზიტო ბარათი გახდა: „საქართველოს კორუმპირებულობით განთქმული უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები გარდაიქმნა კონკურენტუნარიან, მხოლოდ მიღწევებზე დაფუძნებულ სისტემად. შეძლებულ ან კარგი კავშირების მქონე მოსწავლეებს აღარ შეუძლიათ ქრთამით გაიკვალონ გზა უმაღლესი სასწავლებლებისაკენ. რეგიონებში მცხოვრებ მოსწავლეებისათვის უმაღლესი განათლება ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი გახდა“ (Fighting corruption in public services : chronicling Georgia's reforms, 2012).

IRT მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირების (Computer Adaptive Testing - CAT) ფართომასშტაბიანი ადმინისტრირების მსოფლიოში პირველი წარმატებული მაგალითი სწორედ ასოციაციის დამფუძნებლების მიერ შექმნილმა ურთულესმა ალგორითმმა განაპირობა. ეს მიღწევა არა ერთი საერთაშორისო კონფერენციისა თუ სიმპოზიუმის განხილვის საგანი გახდა და სათანადოდ აისახა მსოფლიო ბანკის ანგარიშში: „ფსიქომეტრიის საერთაშორისო კონსულტანტები მოწმობენ, რომ ის, რაც მიღწეულ იქნა საქართველოში ფართომასშტაბიანი კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირების მხრივ, არის უნიკალური შემთხვევა მსოფლიოში. ჩვენი აზრით, ეს არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ფსიქომეტრისტთა და საინფორმაციო ტექნოლგიების ექსპერტთა უმაღლესი კომპეტენციის შედეგი.“ The introduction of large-scale Computer Adaptive Testing in Georgia, 2014  (მსოფლიო ბანკის ანგარიში).


ასოციაციის წევრები არიან პროფესიონალები, რომლებიც წლების განმავლობაში უძღვებოდნენ საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებსა თუ სახელმწიფო შეფასებებს, მათ მიერ მომზადებული ანგარიშები ცხადად წარმოაჩენს ქვეყანის განათლების სისტემაში არსებულ ვითარებას, პრობლემებსა და მიღწევებს. 


ასოციაციის ექსპერტები კონსულტაციებს უწევენ სხვადასხვა ქვეყნის განათლების სამინისტროებსა თუ საგამოცდო ცენტრებს, საგანმანათლებლო სფეროში მოქმედ კერძო თუ სახელმწიფო ორგანიზაციებს.

მათემატიკოსი, შეფასების ექსპერტი

მაია მიმინოშვილი

მათემატიკოსი, შეფასების ექსპერტი

დავით გაბელაია

გერმანისტი, შეფასების ექსპერტი

ივა მინდაძე

შრომისა და ორგანიზაციიის  ფსიქოლოგი,  მკვლევარი, ფსიქომეტრისტი

ია კუტალაძე

მათემატიკოსი, შეფასების ექსპერტი

მიხეილ მანია

პიროვნების დიაგნოსტიკისა და კოგნიტური უნარების შეფასების ექსპერტი, კარიერის შეფასებისა და კონსულტირების სპეციალისტი

სოფიო დოლიძე

ნეიროფსიქოლოგი, თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

თამარ გაგოშიძე

მათემატიკოსი, შეფასების ექსპერტი

მამუკა ჯიბლაძე

განათლების მკვლევარი, განათლების პოლიტიკის სპეციალისტი

ნათია ანდღულაძე

© 2019  საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია