top of page

ჩვენ შესახებ

საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია (EPRA) აერთიანებს განათლების სფეროში მოღვაწე მეცნიერებსა და მკვლევრებს. ასოციაცია 2012 წელს დაარსა იმ ექსპერტთა გუნდმა, რომლებმაც პოსტსაბჭოთა სივრცის საგანმანათლებლო სფეროში გამორჩეულად წარმატებული და მდგრადი რეფორმები გაატარეს. წლების განმავლობაში მათ შეიმუშავეს და დანერგეს შეფასების სანდო, სამართლიანი და გამჭვირვალე სისტემები. სასელექციო თუ სასერტიფიკაციო ტესტირებების შინაარსობრივი თუ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ინოვაციური მოდელები - მისაღები გამოცდების ახალი სისტემა ქვეყნის წარმატებული რეფორმების სავიზიტო ბარათი გახდა: „საქართველოს კორუმპირებულობით განთქმული უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები გარდაიქმნა კონკურენტუნარიან, მხოლოდ მიღწევებზე დაფუძნებულ სისტემად. შეძლებულ ან კარგი კავშირების მქონე მოსწავლეებს აღარ შეუძლიათ ქრთამით გაიკვალონ გზა უმაღლესი სასწავლებლებისაკენ. რეგიონებში მცხოვრებ მოსწავლეებისათვის უმაღლესი განათლება ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი გახდა“ (Fighting corruption in public services : chronicling Georgia's reforms, 2012).

IRT მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირების (Computer Adaptive Testing - CAT) ფართომასშტაბიანი ადმინისტრირების მსოფლიოში პირველი წარმატებული მაგალითი სწორედ ასოციაციის დამფუძნებლების მიერ შექმნილმა ურთულესმა ალგორითმმა განაპირობა. ეს მიღწევა არა ერთი საერთაშორისო კონფერენციისა თუ სიმპოზიუმის განხილვის საგანი გახდა და სათანადოდ აისახა მსოფლიო ბანკის ანგარიშში: „ფსიქომეტრიის საერთაშორისო კონსულტანტები მოწმობენ, რომ ის, რაც მიღწეულ იქნა საქართველოში ფართომასშტაბიანი კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირების მხრივ, არის უნიკალური შემთხვევა მსოფლიოში. ჩვენი აზრით, ეს არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ფსიქომეტრისტთა და საინფორმაციო ტექნოლგიების ექსპერტთა უმაღლესი კომპეტენციის შედეგი.“ The introduction of large-scale Computer Adaptive Testing in Georgia, 2014  (მსოფლიო ბანკის ანგარიში).


ასოციაციის წევრები არიან პროფესიონალები, რომლებიც წლების განმავლობაში უძღვებოდნენ საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებსა თუ სახელმწიფო შეფასებებს, მათ მიერ მომზადებული ანგარიშები ცხადად წარმოაჩენს ქვეყანის განათლების სისტემაში არსებულ ვითარებას, პრობლემებსა და მიღწევებს. 

ასოციაციის დამფუძნებლები  განსაკუთრებით აფასებენ გამორჩეული მათემატიკოსის, დიტო პატარაიას წვლილს იმ წარმატებებში, რამაც მნიშვნელოვანწილად განაპირობა და ბიძგი მისცა ჯგუფის გაერთიანებას განათლებისა და მეცნიერების მხარდაჭერის იდეის გარშემო.

ასოციაციის ექსპერტები კონსულტაციებს უწევენ სხვადასხვა ქვეყნის განათლების სამინისტროებსა თუ საგამოცდო ცენტრებს, საგანმანათლებლო სფეროში მოქმედ კერძო თუ სახელმწიფო ორგანიზაციებს.

maia.jpg

მაია მიმინოშვილი

მათემატიკოსი, შეფასების ექსპერტი

DSCF2602.jpg

დავით გაბელაია

მათემატიკოსი, შეფასების ექსპერტი

iwa.jpg

ივა მინდაძე

გერმანისტი, შეფასების ექსპერტი

ia.jpg

ია კუტალაძე

შრომისა და ორგანიზაციიის  ფსიქოლოგი,  მკვლევარი, ფსიქომეტრისტი

misha.jpg

მიხეილ მანია

მათემატიკოსი, შეფასების ექსპერტი

sofo.jpg

სოფიო დოლიძე

პიროვნების დიაგნოსტიკისა და კოგნიტური უნარების შეფასების ექსპერტი, კარიერის შეფასებისა და კონსულტირების სპეციალისტი

ina^1.jpg

თამარ გაგოშიძე

ნეიროფსიქოლოგი, თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

mamuka.jpg

მამუკა ჯიბლაძე

მათემატიკოსი, შეფასების ექსპერტი

natia.jpg

ნათია ანდღულაძე

განათლების მკვლევარი, განათლების პოლიტიკის სპეციალისტი

bottom of page